فروش ویژه!

با توجه به نوسانات قیمت تا اطلاع ثانوی فروش ویژه مسدود می باشد


لوله فولادی درز مستقیم

-


سایز: 10 اینچ

ضخامت: 6 میلیمتر

طول شاخه: 12 متر

محل بارگیری: تهران

لوله گازی روکار

-


سایز: 1 اینچ

ضخامت : 3 میلیمتر

طول شاخه: 6 متر

محل بارگیری: تهران

لوله فولادی درجه دو

-


سایز: 8 اینچ

ضخامت: 6 میلیمتر

طول شاخه: 6 متر

محل بارگیری: اصفهان


لوله اسپیرال تست 

-

سایز: 48 اینچ

ضخامت: 12 میلیمتر

طول شاخه: 12 متر

محل بارگیری: اصفهان

لوله فولادی تست 

-


سایز: 8 اینچ

ضخامت: 6 میلیمتر

طول شاخه: 12 متر

محل بارگیری: تهران

 لوله اسپیرال تست 

-


سایز: 24 اینچ

ضخامت: 6 میلیمتر

طول شاخه: 12 متر

محل بارگیری: اصفهان
Accounts

Free Trial

SSL